Posty

Finałowa broszura projektu CIVITAS PROSPERITY

Obraz
Projekt CIVITAS PROSPERITY finansowany w ramach programu Horizon 2020, który wspiera samorządy w celu poprawy jakości i wdrażania planów zrównoważonej mobilności w miastach zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, trwa już od kilkunastu miesięcy. Główna koncepcja   projektu CIVITAS PROSPERITY polega na aktywnym zaangażowaniu władz szczebla krajowego we wspieranie miast w opracowywaniu planów zrównoważonej mobilności miejskiej SUMP. Stało się to na dwa sposoby: Po pierwsze, w regularnych międzynarodowych wymianach peer-to-peer między władzami krajowymi i regionalnymi różnych krajów, w ramach których uczestnicy spotkań mogli się wzajemnie uczyć o krajowych działaniach podejmowanych w zakresie promowania, opracowywania i wdrażania SUMP. Po drugie, w procesie rozwoju realizowanym w każdym kraju projektu, w którym władze szczebla krajowego (Ministerstwo Infrastruktury) współdziałały - i nadal współdziałają - z miastami i innymi ważnymi interesariuszami w krajowej grupie zada

Konferecja otwierająca pilotaż SUMP

Obraz
W dniu 15 kwietnia 2019 r. w Warszawie odbyła się konferencja dotyczącą opracowywania Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej SUMP. Na rozpoczęcie konferencji Wiceminister Infrastruktury Pan Andrzej Bittel oficjalnie zaprezentował przedstawicielom miast (ponad 140 uczestników) Poradnik CIVITAS PROSPERITY przygotowany w ramach prac grupy roboczej Task Force. Poradnik ma przybliżyć polskim miastom ideę planowania zrównoważonej mobilności oraz pokazać czym tak naprawdę jest SUMP oraz jakie kluczowe jego cechy należy mieć na uwadze podejmując wyzwanie przygotowania takiego dokumentu oraz wdrażania jego założeń. Dostosowana do warunków krajowych treść poradnika wielu miast, gmin, regionów będzie inspiracją do podjęcia pracy nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. W trakcie wydarzenia Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisało wspólny list intencyjny w zakresie wymiany informacji i udziału w pilotażu przy

Poradnik SUMP

Obraz
Zapraszamy do zapoznania się z poradnikiem na temat planowania zrównoważonej mobilności miejskiej SUMP. Niniejszy poradnik ma przybliżyć Państwu ideę planowania zrównoważonej mobilności oraz pokazać czym tak naprawdę jest SUMP oraz jakie kluczowe jego cechy należy mieć na uwadze podejmując wyzwanie przygotowania takiego dokumentu oraz wdrażania jego założeń. Mamy nadzieję, że lektura poradnika pozwoli Państwu na uporządkowanie bądź poszerzenie wiedzy w tym zakresie, a dla wielu miast, gmin, regionów będzie inspiracją do podjęcia pracy nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Publikacja powstała w ramach projektu unijnego CIVITAS PROSPERITY pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury. Główną ideą projektu CIVITAS PROSPERITY, w ramach którego powstała niniejsza publikacja, jest osiągnięcie szerokiego upowszechniania się Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (tzw. Sustainable Urban Mobility Plans – SUMP) oraz zaangażowanie i aktywizacja interesariuszy na poziomie krajowym